ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes

L’ACGIL és un espai de trobada i de llibertat per a tots els cristians gais i les cristianes lesbianes que volen compartir les seves vivències, viure naturalment la seva fe i la seva homosexualitat, i així realitzar un creixement personal.
Subscriu-te a les notícies
Home > Notícies > Detall notícia

Detall notícia

« tornar a notícies

MANIFEST EN OCASIÓ DE LA VISITA DEL CAP DE L’ESGLÉSIA

En ocasió de la propera visita a Barcelona del cap de l’Església Catòlica Apostòlica i Romana (ECAR) Benet XVI, de la repercussió social i a la vista de les informacions publicades en el darrer any en relació a l’ECAR, des de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya, volem manifestar el nostre desig perquè aquesta visita serveixi per un acostament sincer i fraternal i alhora vindicatiu de la Declaració dels Drets Humans, i també de la realitat catalana.

14/10/2010 -

EN OCASIÓ DE LA VISITA DEL CAP DE L’ESGLÉSIA

CATÒLICA APOSTÒLICA ROMANA

A BARCELONA EL 7 DE NOVEMBRE DE 2010.

 

En ocasió de la propera visita a Barcelona del cap de l’Església Catòlica Apostòlica i Romana (ECAR) Benet XVI, de la repercussió social i a la vista de les informacions publicades en el darrer any en relació a l’ECAR, des de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya, volem manifestar el nostre desig perquè aquesta visita serveixi per un acostament sincer i fraternal i alhora vindicatiu de la Declaració dels Drets Humans, i també de la realitat catalana.

 

Així mateix demanem que la diversitat del poble cristià sigui viscuda com un valor enriquidor d’una església plural i oberta, al servei de l’evangeli, que escolti i acompanyi i ajudi les persones de tota condició, orientació i circumstància del nostre país, i s’allunyi de posicionaments exclusivament formalistes o d’altres de fonamentalistes, jeràrquics i/o farisaics.

 

Que dins d’aquesta diversitat, la visita serveixi també per al reconeixement de les persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals (GLTB), dins de l’església Catòlica, també en l’exercici i participació de les comunitats eclesials, com a seglars o en el clergat.

 

Perquè sigui reconeguda la benedicció de les seves unions matrimonials i també de les seves famílies, Que gaudeixin de l’acollida fraternal en Crist i puguin participar de la vida d’església, en tots els seus nivells de participació o responsabilitat.

 

Que les persones GLTB que així ho desitgin puguin gaudir del matrimoni canònic, i que els seus fills i filles puguin rebre el sagrament del bateig, i que aquest pugui ser viscut i compartit fraternalment i en plenitud.

 

Volem manifestar, per això, el patiment de les persones creients GLTB que viuen amb dolor la seva exclusió de la vida eclesial, i el seu rebuig expressat en declaracions públiques de la cúria vaticana. També el patiment d’aquells pares i mares  GLTB que han fundat una família i que veuen negades o silenciades la seva presència i participació al si de l’ECAR, i fins negat el bateig als seus fills i filles i la seva participació en una en una comunitat o parròquia.

 

Volem manifestar el desig d’un ple reconeixement en dignitat de la dona al si de l’ECAR, igual als homes, per a l’exercici de funcions pastorals, evangelització, servei o responsabilitat, com ja ho és en altres esglésies cristianes. En aquest sentit la vindicació del sacerdoci universal, i doncs també missió de les dones en església com missió encomanda per Crist a tothom sense exclusions, ha de ser escoltada i acollida, també com a signe dels temps.

 

Volem fer pales que tot acte de violència o abús sexual contra tota persona menor és contrari a l’evangeli, i a la dignitat humana. La comissió de tals actes, com ha estat reconegut i conegut, per membres de l’església catòlico-romana, esdevé una afronta a tot sentit d’humanitat per part de les persones que els han produït i per aquells que els han encobert.

 

Exhortem al retorn al missatge de Jesús de Natzaret, missatge de llibertat, pur i humà per retrobar el sentit que va tenir la seva vinguda.

 

Desitgem que el cap de l’ECAR reculli l’esperit de diàleg interreligiós, ecumènic i obert, de temps ben enriquidor i ben present en la societat catalana i del que estem disposats i disposades a dialogar en tot moment.

  

ACGIL

Barcelona, octubre de 2010


pujar
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes - C. Verdaguer i Callís, 10, 08003 - Barcelona - info@acgil.org
Disseny i programació: Clickart