ACGIL - Associació Cristiana de Gais i Lesbianes

L’ACGIL és un espai de trobada i de llibertat per a tots els cristians gais i les cristianes lesbianes que volen compartir les seves vivències, viure naturalment la seva fe i la seva homosexualitat, i així realitzar un creixement personal.
Subscriu-te a les notícies
Home > Notícies > Detall notícia

Detall notícia

« tornar a notícies

MANIFEST FINAL DEL CONCILI 50

A finals de novembre de 2015 es van reunir a Roma una sèrie de moviments i entitats per commemorar el 50è aniversari del Concili Vaticà II. Entre els moviments hi havia el Fòrum Europeu de Grups Cristians LGTBI, representat pel nostre Enric Vilà.Al final de la trobada van aprovar aquest manifest.

15/12/2015 - Declaració Concili 50: Cap a una Església
inspirada per l´Evangeli per al món
Pàgina web: www.council50.org
Contacte correu electrònic : media@we-are-church.org
Mòbil: +49-172.518.4082


El Regne del cel és com un gra de mostassa que un home va sembrar en el seu camp. És la més petita de totes les llavors, però quan creix és més gran que totes les hortalisses i es fa arbre, de manera que els ocells del cel vénen a fer niu a les seves branques (Mateu 13, 31-2)

Nosaltres, deixebles de Jesús, membres catòlics fidels del poble de Déu, reunits a Roma amb motiu del 50 aniversari de la clausura del Concili Vaticà II,
• conscients dels molts reptes que planteja el nostre món canviant,
• sent sensibles als "signes dels temps»,
• tenint en compte la situació actual de la nostra Església i les seves dificultats per complir aquests reptes,
• conscients que qualsevol comportament dels cristians i de l'Església contrària al missatge evangèlic desvia el món de l'Esperit de Jesús i li impedeix reconèixer la força de l'Evangeli,
• reconeixent les nostres pròpies debilitats i deficiències, però confiant en la força que la fe en Jesús ens dóna i a més sent sensibles a les apel•lacions presentades per Francisco, que està enfortint els processos de consulta a l'Església,
• després de pregar a l'Esperit Sant, en el seguiment de Jesús i amb l'esperit del Concili Vaticà II i del Pacte de les Catacumbes en ment,
Ens comprometem:
• a treballar per a l'ulterior renovació de la nostra Església perquè ella doni testimoni de l'Esperit de Jesús i de la força de l'Evangeli per afrontar els reptes del nostre temps, i
• a contribuir a la reorientació del nostre món, especialment per donar veu als pobres i els marginats, de manera que es converteixi en un món de pau, justícia i solidaritat, un món que respecti el nostre planeta com la nostra llar comuna, i que permeti que tota persona floreixi en la seva individualitat i aprondefuixi el valor atorgat a la seva humanitat.

1.1 PAU I GUERRA
Conscients:
• de l'actual proliferació de guerres i actes de violència; un deteriorament de la situació en les relacions internacionals,i els signes d'una nova guerra freda; rearmament, especialment en les armes nuclears; desenvolupaments antagònics al voltant dels fonamentalismes religiosos; i el conflicte a l'Orient Mitjà, en particular;
Encoratjats:
• per una consciència cada vegada més gran de la igualtat humana, la solidaritat i la interconnexió,
Ens comprometem:
• a condemnar tots els actes de guerra de manera inequívoca
• a promoure la no-violència activa mundial i local en les nostres societats; i
• a defensar que l'Església Catòlica ha de ratificar i promoure els documents acceptats
• internacionalment en matèria de drets humans (per exemple, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Conveni Europeu de Drets Humans).1.2 JUSTÍCIA SOCIAL I ECONÒMICA
Conscients:
• de la creixent desigualtat al món, i la concentració de la riquesa cada vegada més gran en les mans de cada vegada menys persones
• dels sistemes econòmics globals i locals i les pràctiques (incloent el capitalisme neoliberal) que són indiferents als valors ètics i als drets humans, empobrint a gran nombre de persones, i degradant i destruint l'entorn natural de les posicions, actituds i pràctiques contràries als valors de l'Evangeli en moltes estructures eclesials, sobretot en
• un menyspreu dels drets humans i l'esperit de pobresa ensenyat per Jesús;
Encoratjats:
• per la nova direcció que Francesc està donant a l'Església en molts aspectes, sobretot en la seva Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium (L'alegria de l'Evangeli),
Ens comprometem:
• a participar activament en el tractament de qüestions socioeconòmiques a la llum de l'Evangeli, no només en el pla de l'acció individual o mitjançant les ONGs, sinó també en tractar d'analitzar, comprendre i transformar les estructures i sistemes opressius i injustos
• a promoure "un nou model de desenvolupament" clarament esmentat per Francesc en Laudato Si a la llum del desenvolupament humà integral interconnectat amb la pau i la justícia ecològica
• a treballar en solidaritat amb la gent pobra als marges de l'economia
• a comprometre´ns amb totes les esglésies cristianes i altres religions per promoure els objectius de la pau fonamentada en la justícia local i global, i
• a treballar per la transformació de la nostra Església com una església pobra, per als pobres i dels pobres.

1.3 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Conscients:
• de la necessitat urgent de crear una societat global sostenible amb el medi ambient
• de la sensibilitat insuficient envers les raons socials i econòmiques que contribueixen a la crisi ambiental, i la fragmentació de les iniciatives educatives i culturals en aquest sentit;
Encoratjats:
• per la creixent presa de consciència de la crisi del medi ambient entre els pobles del món, i una nova sensibilitat entre els cristians que hem de "tenir cura de la nostra casa comuna»,
Ens comprometem:
• a practicar un estil sobri, simple i responsable de la vida
• a contribuir espiritual, ètica i pràcticament a la construcció d'una societat respectuosa amb la creació de Déu, i
• a participar en projectes i moviments que promouen la sostenibilitat social i ambiental.

1.4 GÈNERE, SEXUALITAT i FAMÍLIA
Conscients:
• de la demanda i l'avanç cap a la igualtat de dones i homes, així com la persistència de la dominació patriarcal de les dones en moltes societats i en moltes formes
• de la necessitat de reconèixer els drets de les persones LGBTQI en la societat secular i en l'Església
• de la marginació dins l´Esglèsia de les persones divorciades tornades a casar l'Església, la qual contradiu el missatge amorós de l'Evangeli
• de la diversitat d'estructures familiars en les diferents cultures de tot el món, incloent-hi la poligàmia, i les famílies extenses i les monoparentals, i el model normatiu de l'Església de la família com un matrimoni per a tota la vida entre un home i una dona amb fills;
Animats per:
• el creixent activisme i suport a les persones que han estat marginades en les seves societats i en l'Església
• l'augment de la visibilitat i l'acceptació social de les persones LGBTQI, i les xarxes interculturals a tot el món que s'estan desenvolupant, i
• el treball de teòlegs i teòlogues progressistes i activistes de drets humans,
Ens comprometem:
• a ajudar a donar a conèixer les experiències d'aquelles persones, les veus de les quals sovint no són escoltades, i aquelles a les quals l'Església troba més difícil d'escoltar, com les dones, les persones LGBTQI i persones divorciades tornades a casar
• a compartir les experiències de les persones marginades i rebutjades amb els altres membres de l'Església, perquè puguin guanyar en la comprensió i la compassió
• a treballar per la despenalització de l'homosexualitat en tots els països, i per l'abolició de les altres formes de discriminació legal i social, i
• a pressionar per tal que els canvis en la societat es vegin reflectits mitjançant canvis en el Dret Canònic, en relació amb les estructures de gènere, de sexe, matrimonials i familiars, de manera que aquest sigui més inclusiu del poble de Déu.

2.1 MINISTERIS I IGUALTAT DE GÈNERE
Conscients:
• que totes les persones, independentment del seu sexe, reflecteixen Déu i que tots els membres batejats de l'Església han de tenir una veu en el seu govern;
Encoratjats:
• pel creixement de les demandes per un ministeri renovat pel tal que les dones puguin servir la nostra Església i les necessitats del nostre poble,
Ens comprometem:
• a desenvolupar la visió d'una constitució de l'Església basada en els drets humans i els valors democràtics (incloent una àmplia participació en la presa de decisions, la separació de poders, i el degut procés)
• a treballar per a la renovació dels ministeris de l'Església, sobre la base de l'ensenyament evangèlica que tots els dons i vocacions ens són donats per l'Esperit, i per tant que les dones són cridades igualment a la plena participació en el ministeri, i
• a demanar, en aquest punt del temps, en particular, per a la restauració de les dones al diaconat.

2.2 COMUNITATS ECLESIALS DE BASE
Conscients:
• Dels processos de secularització en el món modern
• de la crida de Francesc a tots els fidels a participar en la missió evangèlica de l'Església, i
• de la necessitat de substituir el model d´esglèsia organitzat en l'actualitat com una piràmide jeràrquica;
Encoratjats:
• pel creixent nombre de persones laiques de tot el món que es dediquen a la construcció d'una església més horitzontal i incloent, i
• per les creixents relacions de diàleg i d'amistat entre els cristians ecumènicament i amb altres religions,
Ens comprometem:
• a construir una església que abasti les comunitats eclesials de base com a model fonamental per a ser Església
• a enfocar les nostres comunitats envers l'acció de la justícia, la pau i la integritat de la creació
• com Església a demanar públicament perdó a totes les persones que busquen ser reconegudes com a membres del poble de Déu, peró que han estat marginades o rebutjades i ferides per les nostres doctrines o pràctiques, i
• a treballar activament pel diàleg, la col•laboració i l'amistat ecumènics i inter-religiosos.

2.3 DIÀLEG DINS L'ESGLÉSIA I AMB EL MÓN
Conscients:
• De l´augment del pluralisme i la diversitat en moltes societats contemporànies, sovint acompanyada per la ignorància mútua i hostilitat entre els grups religiosos i socials;
Encoratjats:
Pels recursos espirituals i qualitats de les persones de diferents religions i sistemes de valors
Ens comprometem:
• a reconèixer i proclamar la igual dignitat de cada persona humana
• a desenvolupar sistemes educatius que s'adaptin a i celebrin la diferència i la diversitat
• a promoure el desenvolupament d'una teologia oberta i accessible,
• a iniciar i desenvolupar el procés d'institucionalització d'una estructura per al diàleg intern entre el laicat i el clergat a nivell de diòcesi, nació i continent, així com al Vaticà, i
• a promoure i crear espais on les persones de diferents religions, sistemes de valors i visions del món puguin reunir-se i treballar junts.

2.4 ESGLÉSIA DELS POBRES
Conscients:
• de la relació de freqüència estreta i de col•laboració de l'Església amb els rics i poderosos en la societat global, a través dels membres de la jerarquia, congregacions religioses i nombroses persones laiques que són líders en la societat, la política i l'economia;
Encoratjats:
• per les demandes que es fan per persones de tot el món per a una vida digna i una major justícia en la societat i
• pel creixement de 'l'atenció pastoral especial "de l'Església als pobles indígenes (PI), els refugiats, els migrants i les seves famílies, les dones i les nenes, els joves i les persones desplaçades, així com a l'ecologia
Ens comprometem:
• dins de l'Església, a promoure activament la crida de Francesc per a ser una Església pobra per als pobres
• a recordar i mantenir les iniciatives i moviments vius de canvi i renovació en l'Església, com es va veure en el Concili Vaticà II i el Pacte de les Catacumbes, i en la teologia de l'alliberament i la teologia feminista -aquests records ens alliberen de qualsevol idea que tot és com sempre va ser i que res pot canviar; i
• a formar aliances amb totes les persones de bona voluntat, independentment de la religió, i amb els moviments socials i polítics populars, en la lluita per l'alliberament de tota la humanitat i un ordre global més just

Una altra església per a un altre món és possible!
Quan tornem als nostres països, farem conèixer els nostres compromisos amb les nostres comunitats, les nostres associacions, les nostres parròquies, perquè ens puguin donar el seu suport i oracions, i les convidarem a unir-se a nosaltres en la realització d'aquests compromisos.

Roma, 22 de Novembre 2015
Concili 50 va ser iniciat per l’European Network Church on the Move (EN-RE) i el moviment internacional We Are Church (IMWAC) i es beneficia de les contribucions, participció i suport dels membres de les següents xarxes i asociacions:
American Catholic Council, Amerindia, Asociación de Teólogos Juan XXIII, Australian Coalition for Church Renewal, Católicas pelo Direito de Decidir, Center for Asia Peace and Solidarity (CAPS), Comunita’ Cristiane di Base Italiane/Italian Grassroot Communities, Coordination of European Base Communities, Corpus, Ecumenical Association Third World Theologian (EATWOT), European Forum of LGBT Christian Groups, Federacion latinoamericana para la renovacion de los ministerios, Grupo de Ação Pastoral da Diversidade - Sao Paulo, Brasil (GAPD -LGBT Catholic Group), International federation for a renewed Catholic Ministry, Institute for Theology and Politics, Kairós/Nós Também Somos Igreja – Brasil, Marienburgvereniging, Movimiento Fé y Politica, Brasil, Pax Romana, Réseau des Anciens Jecistes d’Afrique, Redes Cristianas, Servicio de Articulación de las Comunidades Eclesiales de Base de América Latina, Vision of Faithful People, Netherlands, We Are All Church, South Africa, The Wijngaards Institute for Catholic Research, Women's Ordination Worldwide (WOW) & World Forum Theology and Liberation.

Signants de la Declaració del CONCILI 50, el 8 de desembre 2015:
Àsia

R Alphonso rachaelalphonso@gmail.com L’Índia
Satyashodak, a feminist collective in Mumbai

Allwyn D'Silva blaseallwyn97@rediffmail.com L’Índia
Secretary, Climate Change Desk, Federation of Asian Bishops' Conferences

Paul Hwang ca_paul2004@yahoo.co.kr Corea del sud
Director, Center for Asia Peace and Solidarity (Woori Theology Institute);
Chair Theological committee, Pax Romana – ICMICA; Asian Lay Leader Forum (ALL)

Àfrica
Nontando Hadebe noehadebe@gmail.com Zimbabwe/Sudàfrica
St Augustine College, Johannesburg; We Are All Church South Africa (WAACSA)

Douglas Irvine dmirvine@mweb.co.za Sudàfrica
We Are All Church, South Africa (WAACSA); IMWAC

Germaine Lipeb germainelipeb@yahoo.fr Camerun
Réseau des Anciens Jecistes d’Afrique (RAJA)

Georges Obolo obogeor@yahoo.fr Gabó
Réseau des Anciens Jecistes d’Afrique (RAJA)

Europa
François Becker frbecker@orange.fr França
Secretary General, European Network Church on the Move

Vittorio Bellavite vittorio.bellavite@fastwebnet.it Itàlia
Noi Siamo Chiesa

Miriam Duignan m_duignan@hotmail.com Regne Unit
Wijngaards Institute for Catholic Research; & Women's Ordination Worldwide

Michel Fressoz fressoz@free.fr França
CIME (Chrétiens Ici Maintenant Ensemble) Montpellier

Hursi Godefroy h.lilygodefroy@grali.eu França
Parvis (France)

Raymond Godefroy raymondgodefroy@grali.eu França
Parvis G3i

Sigrid Grabmeier grabmeier@wir-sind-kirche.de Alemanya
Chair, IMWAC (International Movement We are Church

Fernand Jehl jehl-ring-aubure@wanadoo.fr França
Groupe Jonas, Représentant le Réseau européen Eglises et Libertés
au Conseil de l’Europe

Marie-Anne Jehl maf.jehl@orange.fr França
Fédération des Réseaux du Parvis (France), membre du Réseau Européen
Eglises et Libertés et de IMWAC

Enric Vilà i Lanao evilal@pangea.org Catalunya / Espanya
EF LGBT (European Forum of LGBT Christian Groups)

Raquel Mallavibarrena rmallavi@ucm.es Espanya
Corriente Somos Eglesia; Redes Cristianas; EN-RE European Network Church
on the Move

Marina Sartorio marina_slq@yahoo.it Suïssa
Dialoghi, Lugano (Switzerland)

Ed Schreurs edhschreurs@gmail.com Països Baixos
Dutch Catholic Reform Association Mariënburg; member, European Network
Church on the Move

Massimiliano Tosato massimiliano.tosato@tin.it Itàlia
Coordination of European Base Communities

Christian Weisner weisner@wir-sind-kirche.de Alemanya
Wir sind kirche (We Are Church)

Llatino Amèrica
Isabel Felix belfelix7@gmail.com Brasil
CDD-BR – Católicas pelo Direito de Decidir

Socorro Martinez Maqueo martinezmaqueosocorro@gmail.com Mèxic
Servicio de Articulación de las Comunidades Eclesiales de Base
de América Latina

Lula Ramires lularamires@terra.com.br Brasil
GAPD – Grupo de Ação Pastoral da Diversidade, Brazil (LGBT Catholic Group)

Daniel Seidel danielseideldf@gmail.com Brasil
Movimento Fé e Política (Faith and Politics Movement)

Edson G. P. O. Silva egpos@uol.com.br Brasil
CLASP – Conselho do Laicato da Arquidiocese de São Paulo
(Sao Paulo Archdiocesan Lay Board)

Amèrica del Nord
Kate McElwee kmcelwee@womensordination.org EUA
Women's Ordination Worldwide

Jamie L. Manson jamie.manson@gmail.com EUA
Columnist & books editor, National Catholic Reporter


pujar
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes - C. Verdaguer i Callís, 10, 08003 - Barcelona - info@acgil.org
Disseny i programació: Clickart