Què fem?

  • ESPAI D’ORACIÓ
  • Un dissabte al mes ens reunim per intercanviar informacions i pregar de forma comunitària. És un espai de comunió amb Déu i amb els nostres germans i germanes, on tenim ben presents totes les persones LGTBI.
  • SORTIDES I CONVIVÈNCIES
  • Dos o tres vegades a l’any dediquem el cap de setmana a conviure i pregar més intensament, aprofundint en algun tema de debat. Demana’ns informació sobre els propers recessos.
  • PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
  • XERRADES I PRESENTACIONS EN COMUNITATS CRISTIANES I EN GRUPS LGTBI