ACGIL
Associació Cristiana de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

Centre de recursos LGTBI de Barcelona
C/ Comte Borrell, 22 – 08015 Barcelona
Contacte d’acompanyament espiritual: pastoral@acgil.org
Informació general: info@acgil.org